Personal

Jocke

Johan Sjödin, VD.

Halle

Jonatan Halén, PV, LV & Entrepenad

Matte

Mattias Lindström, Kundmottagare & PV

 

A-K

Anna-Karin Sjödin, Ekonomi & Administration

Jörgen

Jörgen Fors, LV, Entreprenad & Servicebil